Zsűrizés

A Duna-Tisza közi Népművészeti Egyesület kihelyezett zsűrit rendezett Kecskeméten.

melynek időpontja: 2016. október 6. csütörtökön volt.

Helyszíne: Népi Iparművészeti Gyűjtemény.

A Jelképtár tíz alkotást nyújtott be és nagy örömünkre

mindegyik "A"-s, illetve "B"-s zsűriszámot kapott!


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic